Bergman, Signe

Bergman var tjänsteman på Sveriges allmänna hypoteksbank 1897-1928 och den ledande personen inom Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt (LKPR), grundad 1903.

Signe Bergman kom från en välrenommerad ämbetsmannafamilj och hade fått en gedigen uppfostran och utbildning som bl.a. gjorde att hon behärskade flera språk och med stor säkerhet kunde företräda rösträttsrörelsen i svenska och internationella sammanhang.

Bergman gick med i LKPR 1905 och var den som satt längst tid (12 år) i dess VU, även om hon först höll sig i bakgrunden och ägnade sig åt det organisatoriska arbetet. Hon valdes till ordförande 1913 och avgick efter att rösträttsmotionerna hade avslagits av riksdagen 1917.

Signe Bergman var den ledande organisatören, ”rösträttsgeneralen”, i LKPR. Hon ledde arbetet med de två stora namninsamlingarna 1907 och 1913 och var initiativtagare till tidningen Rösträtt för kvinnor.

Bergman var även partipolitiskt aktiv i Frisinnade landsföreningen, bl.a. som ledamot av dess förtroenderåd.

Christina Florin: Kvinnor får röst – Kön, känslor och politisk kultur i kvinnornas rösträttsrörelse (Atlas Akademi 2006).

Anders Johnson
anders@skriftstallet.se