Arnoldson, Klas Pontus

Arnoldson föddes i Göteborg och när fadern avled 1860 fick KP avbrytas sina studier för att ta anställning vid järnvägen. Han greps tidigt av den religiösa väckelsen och kom också att bli starkt engagerad i fredsfrågan. Hans fredsengagemang ska ha utlösts av det tysk-danska kriget 1864 som gjorde honom mycket orolig över Tysklands utrikespolitiska ambitioner.

På 1870-talet gav han sig in i journalistiken, bl.a som medarbetare i DN och som utgivare av kristna tidningar och tidskrifter. Han kom även att publicera skrifter i religiösa ämnen och i fredsfrågan, såväl fack- som skönlitteratur.

Arnoldson präglades av en självförbrännande livsstil och en initiativrikedom som inte motsvarades av en lika högt utvecklad organisationsförmåga. Hans liv kom därför att präglas av återkommande ohälsa och dålig ekonomi.

I politiska frågor intog han en radikal liberal ståndpunkt. Som riksdagsledamot för Stockholms län på 1880-talet krävde han utvidgad religionsfrihet och rösträtt. KP Arnoldson motionerade även om rätt till vapenfri tjänst av samvetsskäl. Hans största intresse låg i fredsfrågan, vilket gjorde att han 1883 motionerade om att riksdagen skulle anta en svensk neutralitetslinje. Samma år tog han även initiativ till bildandet av Svenska freds- och skiljedomsföreningen. Han hämtade här inspiration från en dansk fredsförening, bildad av Fredrik Bajer 1882. Arnoldson blev inledningsvis den svenska föreningens sekreterare och drivande kraft.

Arnoldson kom, i likhet med många andra svenska liberaler, att ta parti för Norge i unionskonflikten med Sverige. 1889 begav han sig på en lång talarturné till Norge för att uppmana norrmännen att ställa sig bakom skiljedomstanken och skicka en adress om detta till den svenska kungamakten. Året efter antogs en sådan adress av stortinget.

Det är troligt att Alfred Nobel inspirerades av Arnoldsons agitation när han beslutade sig för att inrätta ett fredspris och att låta stortinget utse priskommitté. 1908 fick KP Arnoldson detta pris tillsammans med Fredrik Bajer.

Leif Magnusson: Fredskämpen – En bok om Klas Pontus Arnoldson (1988).

Anders Johnson
anders@skriftstallet.se