Andén, Eva

Eva Andén föddes i Uppsala där hon tog studentexamen 1906. Hon tog sin juristexamen i Uppsala 1912 och övertog 29 år gammal Kvinnliga Juristbyrån i Stockholm 1915. Hon blev 1918 den första kvinnliga ledamoten av Sveriges Advokatsamfund och drev därefter egen advokatbyrå till sin död 1970.

Evas specialitet var familjerätt. Men hon åtog sig gärna även andra uppdrag där det gällde att hjälpa kvinnor att få sin rätt. Hon ingick i en kommitté som fick utgöra Advokatsamfundets remissinstans när det gällde familjerättslig lagstiftning.

Eva hade ett stort litterärt intresse och var 1950-1962 ordförande i Samfundet De Nio. Bland hennes klienter fanns Selma Lagerlöf och Elin Wägner som hon bistod i frågor kring litterära rättigheter. Det var också Eva som upplyste Elin om att det nog var bäst att skaffa lagfart för den fastighet som hon hade byggt sitt hus på i Småland.

När Eva under sina första år som jurist skulle uppträda i rätten frågade alltid rättens ordförande, innan förhandlingarna började, om Eva var fru eller fröken. Det rörde sig inte primärt om hur domaren skulle tilltala henne utan om att han måste försäkra sig att Eva var ogift. Annars skulle hon inte kunna föra talan i rätten utan makens tillstånd.

Eva Andén var flitigt anlitad som föreläsare och utbildare i juridiska frågor inom den kvinnliga rösträttsrörelsen (LKPR) och hon satt i ledningen för Frisinnade kvinnor. Hon satt också i styrelsen för den liberala kvinnotidskriften Tidevarvet och kunde där bistå med både juridiska råd och artiklar.

Sveriges andra kvinnliga advokat hette Mathilda Staël von Holstein. Hon blev jur.kand. vid Stockholms högskola 1918 och advokat 1921. Hon var kompanjon till Eva Andén 1919-1923 varefter hon startade egen byrå. Mathilda satt i styrelsen för LKPR och Fredrika Bremer-förbundet. Hon blev 1919 ledamot i den statliga kommitté som utredde kvinnans behörighet till statlig tjänst och satt i Stockholms stadsfullmäktige 1919-1923.

Magnus Ullman: Kvinnliga pionjärer verksamma i Sverige (eget förlag 2004). Behandlar bl.a. Eva Andén.

Anders Johnson
anders@skriftstallet.se