Länkar

11270792_10206293689238330_998634694_o

www.belmont.edu/lockesmith

Nätplats för LockeSmith Institute, en amerikansk organisation som sprider kunskap om liberalism i Lockes och Smiths anda.

www.eldr.org

Nätplats för European Liberal Democrats (en organisation för liberala partier i Europa).

www.liberal-international.org

Liberala Internationalens nätplats som bl.a. innehåller korta biografiska notiser om framträdande liberaler.

www.staaff.se

Stiftelsen Karl Staaffs fond för frisinnade ändamål tillkom genom två testamenten av Karl Staaff som upprättades 1911 och 1912. Den ger ekonomiskt stöd dels till aktiviteter som har anknytning till folkpartiets verksamhet, dels till forskning och skrifter i ämnen av liberalt och frisinnat intresse.

www.ub.gu.se/kvinn/portaler/

Artiklar om kampen för kvinnlig rösträtt och rätt till utbildning. Ansvarig för nätplatsen är Kvinnohistoriska samlingarna vid Göteborgs universitet.