Svensson, Waldemar

Det för människan utmärkande, det som ligger till grund för personlighetsprincipen är, att hon icke har något värde – hon har värdighet. Värde har saker, som kan mätas efter en rationell skala och av vilka den ena enheten kan utbytas mot eller ersättas av den andra. I motsats härtill innebär begreppet personlighet, att varje mänsklig varelse är någonting för sig själv och har ett mål i sig själv. Den ena människan kan därför ej mätas med den andra. Det som gör en människa till en personlighet är hennes samvete. Det är samvetet som ger en människa hennes verkliga identitet, personliga slutenhet, andliga profil och styrka. Endast människan kan ha personlighet. Likaväl som en personlighet inte kan delas kan den ej heller skapas genom sammanskott. Därför kan varken staten eller något annat kollektiv vara en personlighet. Samvetet fattas.