Smith, Adam

Varje individ strävar efter att använda sitt kapital så att dess avkastning erhåller största värde. I allmänhet syftar han ej till att befrämja samhällsintresset; ej heller vet han hur mycket han befrämjar det. Han beaktar endast sin egen säkerhet, bara sin egen fördel. Och härvid leds han av en osynlig hand att befrämja ett ändamål, som inte var någon del av hans avsikter. Genom att arbeta för sitt eget väl befrämjar han ofta samhällsintresset mer effektivt än när han verkligen avser att befrämja det.