Russell, Bertrand

Det väsentliga i den liberala åskådningen ligger inte i vilka åsikter man har, utan i hur man hyser dem; i stället för att hysa dem dogmatiskt, hyser man dem på försök och i medvetenhet om att nya fakta när som helst kan föranleda att man överger dem.