Rawls, John

Varje person ska ha lika rätt till det mest omfattande totala system av lika grundläggande friheter som är förenligt med ett liknande system av frihet för alla. Sociala och ekonomiska olikheter måste vara så ordnade att de både a) leder till den största fördelen för de minst gynnade i förening med det rätta sparandets principer, b) är knutna till befattningar eller positioner som står öppna för alla under rättvist lika chanser.