Perikles

Vår stad är öppen mot världen: vi avvisar aldrig en främling. Vi är fria att leva exakt som vi önskar och samtidigt är vi alltid redo att stå upp mot varje fara. Vi älskar skönhet, utan att förfalla till lyxliv. Och fast vi försöker utveckla vårt förnuft, försvagar inte detta vår vilja. Vi anser inte att en man som inte intresserar sig för samhället är ofarlig, utan oanvändbar. Och fastän bara några få kan få skapa en ny politik är vi alla i stånd att bedöma den. Vi ser inte på diskussion som ett hinder för politisk handling, utan som en oersättlig förberedelse för kloka beslut. Athen är Greklands skola, och den enskilde athenaren växer upp för att utveckla ett glatt och aktivt intresse för alla tänkbara frågor – en beredskap för svårigheter och självtillit.