Bergström, Hans

Det främsta skälet för att hävda den liberala förnuftstron är den fasansfulla vetskapen om vad som händer om man överger den: fördomar träder i stället för vetande, trosvisshet ersätter sanningssökande, rätt grupptillhörighet blir viktigare än tunga argument, antalet huvuden räknas möjligen men inte vikten av deras tänkande – och med tiden börjar huvudena rulla om de tillhör motståndaren eller främlingen.