Almqvist, Carl Jonas Love

Den huvudsakliga mätaren för ett lands och ett tidevarvs hyfsning är det sätt, varpå Kvinnan där behandlas. Graden av hennes träldom utmärker graden av det folkets och den tidens råhet. Bildningen och Kvinnan hava alltid stigit i jämnt förhållande med varandra.