Ahlmark, Per

Den liberala människosynen är en blandning av optimism och pessimism. Den är optimistisk på detta sätt: Ge människor makt, inflytande och insyn, och du frigör fonder av energi, idealitet och ansvarskänsla. Sprid makten till de många, ty då ökar solidaritet och arbetsglädje. Den är pessimistisk på ett annat sätt: Ge en människa mycket makt, och han eller hon missbrukar den. Ge en grupp människor ett okontrollerat inflytande, och gruppen korrumperas. Ge en institution befogenheter som inte balanseras, och den förvandlas snabbt till ett organ för maktfullkomlighet, och i värsta fall förtryck.