Uppsatstävlingen

januari 2020

Vinnare Ohlininstitutets uppsatstävling

2020-01-21T23:53:02+01:00 20 januari, 2020|Aktuellt, Nyheter, Uppsatstävlingen|

Juryn har för 2019 utsett två vinnare av Ohlininstitutets uppsatstävling. Anneli Westermann, ”Grundlagsstadgade rättigheter som hinder för erkännande och verkställighet av utländska avgöranden i Sverige” Master-uppsatsen ”Grundlagsstadgade rättigheter som hinder för erkännande och verkställighet av [...]

september 2019

Delta i Ohlininstitutets uppsatstävling

2020-01-20T16:18:24+01:00 10 september, 2019|Nyheter, Uppsatstävlingen|

Tävlingens teman är internationalisering, demokrati och marknadsekonomi Internationalisering och globalisering gör att gränser förändras, gamla försvinner och nya uppstår. Ekonomi och politik ändrar karaktär, frågor får ny innebörd och kan sättas i nya perspektiv. Varken [...]

september 2018

Delta i Ohlininstitutets uppsatstävling 2018

2019-09-10T21:57:57+02:00 20 september, 2018|Uppsatstävlingen|

Välkomna att delta i 2018 års upplaga av Bertil Ohlininstitutets uppsatstävling för kandidat-, magister- och masteruppsatser. Temat är internationalisering, demokrati och marknadsekonomi och tävlingen är öppen för studenter oavsett huvudämne. Tidigare vinnare har skrivit framlagt uppsatser inom bland annat statsvetenskap, [...]

augusti 2017

Delta i Ohlininstitutets uppsatstävling 2017

2017-10-03T17:20:51+02:00 29 augusti, 2017|Uppsatstävlingen|

Välkomna att delta i 2017 års upplaga av Bertil Ohlininstitutets uppsatstävling för kandidat-, magister- och masteruppsatser. Temat är internationalisering, demokrati och marknadsekonomi och tävlingen är öppen för studenter oavsett huvudämne. Tidigare vinnare har skrivit framlagt uppsatser inom bland annat statsvetenskap, [...]

december 2014

november 2013

april 2013

januari 2013

Olja räddar inte Grönland

2013-02-14T09:17:10+01:00 11 januari, 2013|Uppsatstävlingen|

Vinnarna i Ohlininstitutets uppsatstävling 2012, Michael Holmgren och Erik Ronnle, skriver i senaste numret av idétidskriften Liberal Debatt om hur den grönländska ekonomin skulle påverkas av en större oljefyndighet. Ohlininstitutets uppsatstävling syftar till att främja [...]

november 2012

Vinnare i Ohlininstitutets uppsatstävling

2017-06-02T23:29:15+02:00 29 november, 2012|Uppsatstävlingen|

Michael Holmgren och Erik Ronnle vid Lunds universitet får Ohlininstitutets uppsatspris för 2012 För sitt gemensamma examensarbete med rubriken Hydrocarbons in Greenland – Prospects for the Greenlandic economy som lagts fram i ämnena nationalekonomi och [...]

november 2011