Inclusive Growth in Europe

Inclusive Growth in EuropeDen ekonomisk ojämlikheten har ökat i Europa de senaste åren och utgör en av de stora politiska utmaningarna som nu diskuteras.
Få, om några politiska frågor utgör ett större liberalt dilemma  än det om ojämlikhet. Liberala värderingar försöka skydda individuella rättigheter mot kollektivet och staten, men söker också att lyfta fram betydelsen av självförverkligande och yrkesmässig rörlighet. Men hur stor stort avstånd kan förväntas av en person att klättra i en enda livstid? När är social rörlighet verklig – och när är det bara en gäckande utopi?

Dessa är några av de frågor som ställdes i denna antologi. De deltagande författarna inkluderar Andreas Bergström (FORES), Prof. Pontus Braunerhjelm (KTH), Anna Felländer (Swedbank Corp), dr. Karl Palmås, (Chalmers) dr. Raul Ramos och dr. Vicente Royuela (universitetet i Barcelona), Clara Sandelind (University of Sheffield) och Karin Zelano (Göteborgs universitet).

Boken finns att köpa här.