Böcker

Ohlininstitutets bokutgivning

Liberal reflections on life chances and social mobility in Europe

Alasdair Murray, Adele Colli Franzone, Francesco Velo, Fleur de Beaufort, Leszek Jazdzewski, samt Ingemund Hägg(red.)

Ohlininstitutet 2010

Separation of Church and State in Europe
With views on Sweden, Norway, The Netherlands, Belgium, France, Spain, Italy, Slovenia and Greece

Fleur de Beaufort, Ingemund Hägg, Patrick van Schie
Utgiven 2008

Hvad folket väntar af den nya representationen – Femton bref från en demokrat till riksdagens medlemmar Nyutgåva av Hedins 15 brev med introduktion av Anders Johnson.

Adolf Hedin

Utgiven augusti 2005 i samarbete med Karl Staaffs Fond för frisinnade ändamål

En uthållig demokrati? –
Sju debattinlägg om demokratiutredningen och demokratins framtid

Jesper Strömbäck (red)
Ugiven 2001 i samarbete med Uppsala Publishing House.

Musse är ingen mus
En essä om människan, djuren och friheten
Per Svensson
Ekerlids förlag och Bertil Ohlin Institutet 2001

Next mission: ”Finn människans telefonnummer!”
och andra framtidsbilder
Hans Bergström
Bokförlaget DN 2000 (på initiativ av Bertil Ohlininstitutet)

Globalisering, ideologi och nationell politik
Holmberg, Håkan (red)
Elva texter kring Bertil Ohlin och socialliberalismen.

Hans Bergström, Li-Bennich Björkman, Ralf Dahrendorf, Anne-Marie Lindgren, Cecilia Malmström, Björn Molin, Tommy Möller, Göran Rosenberg, Olof Ruin, Daniel Tarschys, Anne Wibble

Gidlunds förlag 1999 i samarbete med Riksbankens Jubileumsfond och Bertil Ohlin-institutet

Demokratin, Ekonomin och Friheten
Tidigare opublicerat manuskript av Bertil Ohlin
Inledning av Pernilla StrömEkerlids förlag och Bertil Ohlininstitutet 1999

Farväl till neutraliteten
Sverige, EU och det nya NATO
Claes Arvidsson (red) och Ann-Sofie Dahl, Johan Matz, Leif Leifland, Anders Fogelklou, Ole Norrback, Jakub Swiecicki, Lennart B:son Uller, Olle Wästberg
Ekerlids förlag och Bertil Ohlin Institutet 1998

Stat, människor och marknad – Sex röster om offentligt och privat

Lennart Arvedson, Li Bennich-Björkman, Roger Henning, Kjell Jonsson, Per Molander, Olle Wästberg, Christina Nyhed (red)

Utgiven 1997 i samarbete med Nerenius & Santérus förlag

EMU och Sveriges vägval
Claes Arvidsson (red) och Carl B Hamilton, Håkan Holmberg, Ulrika Stuart, Jakub Swiecicki, Olle Wästberg
Ekerlids förlag och Bertil Ohlin Institutet 1997

Värde och Värdighet – Waldemar Svensson, frisinnet och framtiden

Anders Johnson (red)

Utgiven 1997 i samarbete med Nerenius & Santérus förlag

USA:s förlorade själ Från medborgarskap till splittring

Mats Wiklund

Utgiven oktober 1996 i samarbete med Ekerlids förlag

Tid att växa – Utmaningar för liberalismen inför det nya seklet

Bo Könberg, Maria Arnholm, Bonnie Bernström, Lennart Arvedson, Ingemund Hägg, Annika Janson, Björn Johnson, Caroline Krook, Fredrik Malmberg, Michele Micheletti, Ana Maria Narti, Curt Nicolin, Mats Nyman, Mauricio Rojas, Catharina Nystedt-Ringborg, Anders Wijkman, Håkan Tenelius (red)

Utgiven december 1995 i samarbete med Ekerlids förlag

Sverige och det nya Europa

Claes Arvidsson (red), Kjel Goldmnn, Carl B Hamilton, Håkan Holmberg, Ulrika Stuart, Jacob Swiecicki

Utgiven augusti 1995 i samarbete med Ekerlids förlag

Det liberala uppdraget

Anders Johnson

Utgiven mars 1995


För att beställa böcker, vänligen kontakta projektledare Maria Malm på kansliet@ohlininstitutet.se eller telefon 08-588 095 18.