Debattörsprisets vinnare är utsedd!

Foto: Rickard Kilström
Erik Angner, (Foto: Rickard Kilström).

Ohlininstitutets debattörspris för 2023 går till Erik Angner, professor i praktisk filosofi vid Stockholms universitet. Priset delas ut årligen till en person (eller en sammanslutning av personer) som förtjänstfullt deltar i samhällsdebatten både på internet och i traditionella forum. Ett syfte med priset är att uppmärksamma debattörer som bidrar till att samhällsdebatten präglas av saklighet, eftertanke och respekt för oliktänkande.

Juryns motivering för att ge priset till Erik Angner:

”Erik Angners bok ‘En bättre värld är möjlig‘ i kombination med Eriks flitiga föreläsande och diskuterande på olika digitala plattformar är ett föredömligt exempel på hur akademiker kan bidra till att höja nivån i samhällsdebatten. Särskilt berömvärt är att Angners ämnesövergripande kunskaper ofta levereras med en entusiasmerande dos av optimism.”

Juryn som har utsett 2023 års pristagare har bestått av:

  • Andreas Bergh, sammankallande, docent i nationalekonomi och ledamot av Ohlininstitutets styrelse.
  • Johanna Grönbäck, kommunikationschef på Ratio.
  • Joakim Broman, redaktör på Smedjan.