Vilka är liberaler?

Vilka är liberaler? Finns de? I så fall var? Och hur många är de? Hugo Burén har sammanställt de undersökningar som gjorts de senaste åren av väljarnas ideologiska självidentifiering. I en ny rapport visar vi att liberalismen har fortsatt stark ställning bland de svenska väljarna. Många väljare betraktar sig själva som liberaler och de finns representerade i flera olika partiers väljarunderlag. Rapporten finns här.