Välkommen till årets Wibbleföreläsning!

Hur olika kan vi vara och ändå hålla ihop? Kring detta tema talade Li Bennich-Björkman när hon 1997 höll institutets Ohlininföreläsning. Hon talade om mångetnicitet, demokrati och den liberala statens roll.

Då, för 25 år sedan, var dessa frågor mycket aktuella.

1990-talet var en tid då det var krig i Jugoslavien. Lasermannen och Peter Mangs satte människor i skräck, flyktingboenden attackerades. Rykten gick om att Ian Wachtmeister planerade starta ett parti som skulle sikta på riksdagsvalet.

Idag, ett kvarts sekel senare, är ämnet minst lika aktuellt. 

Vi har därför bett Li Bennich-Björkman komma tillbaka och hålla en Wibbleföreläsning på samma tema. 

Bennich-Björkman är numera professor i Uppsala, hon innehar den skytteanska professuren i vältalighet och statskunskap.

Varmt välkommen till årets Wibbleföreläsningen den 1/6 kl 19.00 på Finlandshuset (Snickarbacken 4) i Stockholm.

Anmälan till Christer.nylander@ohlininstitutet.se