Foto: Severus Tenenbaum

Tankesmedjan Balans får Ohlininstitutets debattörspris för 2022

(Foto ovan: Severus Tenenbaum)

Tankesmedjan Balans (tankesmedjanbalans.se) grundades 2017 av Marcus Larsson och Åsa Plesner. De får Ohlininstitutets debattörspris 2022 för ihärdigt deltagande med faktaspäckade och viktiga inlägg i den svenska skoldebatten. Få områden är viktigare än skolan att debattera i Sverige just nu. Marcus och Åsa har föredömligt visat hur enskilda debattörer genom att tillföra fakta och sakargument kan ha stor effekt på debatten.

Tidigare års pristagare:

2018: Isak Skogstad

2019: Manne Gerell

2020: Paulina Brandberg

2021: Ekonomistas (ekonomistas.se)

Juryn för Ohlininstitutets debattörspris 2022 har bestått av:

  • Andreas Bergh (Sammankallande och ledamot av Ohlininstitutets styrelse)
  • Christrer Nylander (Ordförande i Ohlininstitutet)
  • Matilda Molander (Chefredaktör för Liberal Debatt, politisk redaktör på Vestmanlands Läns Tidning och ledamot av Ohlininstitutets styrelse).