OHLININSTITUTET INBJUDER TILL 2022 ÅRS UPPSATSTÄVLING!

Varje år utlyser Ohlininstitutet en uppsatstävling. Tävlingens teman är internationalisering, demokrati och marknadsekonomi. Internationalisering och globalisering gör att gränser förändras, gamla försvinner och nya uppstår. Ekonomi och politik ändrar karaktär, frågor får ny innebörd och kan sättas i nya perspektiv. Varken företagande, handel, näringsliv, mänskliga rättigheter, etnicitet, demokratins former, medier eller miljö står utan påverkan.

Studenter inbjuds härmed att tävla med kandidat-, magister- och masteruppsatser som fått betyget väl godkänd (A eller B). Uppsatsen ska ha examinerats under läsåret 2021/2022. Uppsatsens ämne bör knyta an till åtminstone två av tävlingens teman: internationalisering, demokrati och marknadsekonomi. Författarna till den eller de uppsatser som bedöms vara bäst får dela på prissumman 25 000 kr.

Bidrag lämnas senast 1 november 2022 på denna sida.

Genom att delta i tävlingen medger författaren att uppsatsen, om den vinner, publiceras på Ohlininstitutets hemsida.

Juryn består av Agneta Marell (ordf.), Andreas Bergh, Anna-Sara Lind, Lennart Nordfors, Patrik Ström, Timur Uman och Karl Wennberg.