Seminarium i Lund och Malmö

Varför skolan slutade leverera och hur kan det åtgärdas?

Professorerna Magnus Henrekson och Inger Enkvist diskuterar kunskapssyn och pedagogik under ledning av Ohlininstitutets ordförande Sofia Nerbrand. Författarna av en ny bok, ”Kunskapssynen och pedagogiken”, hävdar att det elevcentrerade lärandet är ineffektivt. Ett väl utformat lärarlett lärande är mycket effektivare.

Vidare måste lärarutbildningen fokusera på förståelse för de mekanismer i hjärnan som gör att vi lär oss nya saker och minns dessa. Centralt i det nya paradigm som föreslås i boken, är en strukturerad ämnesdefinierad undervisning som gör det möjligt att mäta uppnådda resultat. Detta är också den typ av undervisning som visat sig vara mest till hjälp för elever med bakgrund i socialt belastade miljöer. Länder som genomfört förändringar i den riktning som författarna förespråkar har snabbt förbättrat sina skolresultat.

Redaktör för boken är Magnus Henrekson och medförfattarna är Inger Enkvist, Martin Ingvar och Ingrid Wållgren.

Var i Lund? Kulturen, Tegnérsplatsen 6

När? 22 januari kl 12.00-13.00.

Lunchsmörgås serveras från kl 11.30.

Anmälan till att vara med i Lund sker via denna länk


Var i Malmö? Studio Malmö, Nordenskiöldsgatan 24

När? 22 januari kl Kl 17.00-18.00.

Lättare mat och dryck serveras från kl 16.30. Mingel efteråt.

Anmälan till att vara med i Malmö sker via denna länk

Arrangör är den liberala tankesmedjan Bertil Ohlininstitutet