Uppsatstävlingen avgjord för 2016

Studenten Jakob Frizells vann 2016 års uppsatstävling

 

Så här lyder motiveringen:

”För en innovativ, väl genomförd och intresseväckande undersökning avseende relationen mellan hur makten delas i post-konflikt situationer och dessa institutioners förmåga att bedriva effektiv skatteuppbörd. Uppsatsen bygger på teori från olika områden och kombinerar både kvalitativ och kvantitativ metod för att pröva uppsatta hypoteser. Den präglas också av god språklig stilistik. Frågeställningen som ytterst handlar om en möjlig spänning mellan ambitionen att skapa institutioner som å ena sidan kan säkra fred och å den andra i stånd att bygga en stabil framtida utveckling för landet – har god inom- och utomvetenskaplig relevans.”

 

Ordförande för juryn:

Karl Wennberg, professor på Handelshögskolan i Stockholm

 

Ledamöter i juryn:

Lennart Nordfors

Charlotta Stern

Andreas Bergh

Timurs Umans

Patrik Ström

Anna-Sara Lind