Ny bok om robotisering och artificiell intelligens

Automatisering har stora men inte så snabba effekter

I december lanserades antologin ”Machines, jobs and equality”, där en rad framstående forskare och experter skriver om informations- och datateknik, robotisering, artificiell intelligens (AI), Bitcoin med mera. Boken ger ett vetenskapligt och europeiskt perspektiv på frågor som ofta fått en överdriven beskrivning i populärpressen, baserad på utvecklingen i USA.

– Efterfrågan på yrkesgrupper förändras och inkomstfördelningen påverkas, men utvecklingen går inte så snabbt som många beskriver den. Det är inte heller självklart att alla länder påverkas på samma sätt som USA, som ofta är i fokus för debatten, säger Fores vice vd Andreas Bergström, som varit en av redaktörerna för boken.

Bokens författare framhåller högkvalitativ utbildning och kontinuerlig fortbildning som viktiga politiska verktyg för att möta utmaningarna från teknologisk utvecklingen.

– Ökande ekonomisk ojämlikhet är en naturlig följd av den typ av snabba teknologisk utvecklingen som beskrivs i antologin. En mer tudelad arbetsmarknad ökar behoven att diskutera hur olika typer av arbetsmarknadsregleringar och lönenivåer påverkar arbetslöshet, säger Karl Wennberg, professor och styrelseledamot för Bertil Ohlininstitutet, som varit den andra redaktören.

Några ytterligare slutsatser i boken:

  • Lagregleringar kommer att bli avgörande för nya typer av digitala plattformar som säljer varor och tjänster med oförutsägbar utveckling, ibland löst sammanfattade som ”delningsekonomin”.
  • Digitaliseringen påverkar befintliga företag där gränserna mellan olika branscher suddas ut och nya oligopol växer fram baserade på teknologiska standarder och skalfördelar. Dessa förändringar ökar vikten av aktiva tillsynsmyndigheter och lagstiftning kring ny teknik.

Boken har tagits fram av de liberala tankesmedjorna Fores och Bertil Ohlininstitutet för European Liberal Forum, det tankesmedjesamarbete där båda ingår. Boken lanserades på den europeiska liberala partikongressen (ALDE-kongressen) i Warszawa den 2 december 2016. Boken går att beställa på www.fores.se/automatisering eller laddas ner här:

http://fores.se/wp-content/uploads/2016/11/machines-jobs-and-equality.pdf

För mer information eller kommentarer om innehållet, kontakta bokens redaktörer:

Andreas Bergström, 0730-885265

Vice vd, Fores

Karl Wennberg, 0705-105366

Professor och styrelseledamot, Bertil Ohlininstitutet