Frågor och svar med uppsatsvinnarna Henrik och Sebastian

Ohlininstitutet har ställt ett par frågor till våra vinnare i uppsatstävlingen Henrik Dahlquist och Sebastian Jävervall för att få svar på hur deras arbete kring uppsatsen har sett ut. Möjligtvis kan de även ge några tips till framtida uppsatsskribenter.

[fusion_builder_container hundred_percent=”yes” overflow=”visible”][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=”1_1″ background_position=”left top” background_color=”” border_size=”” border_color=”” border_style=”solid” spacing=”yes” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” padding=”” margin_top=”0px” margin_bottom=”0px” class=”” id=”” animation_type=”” animation_speed=”0.3″ animation_direction=”left” hide_on_mobile=”no” center_content=”no” min_height=”none”]

Sebastian Jävervall Fotograf: Karl Gabor
Sebastian Jävervall
Fotograf: Karl Gabor

Hur fick du idén till din uppsats och vad var avgörande för dig i valet av ämne?

Sebastian: Idén utvecklade jag i samråd med min handledare, Anna Tompsett (verksam vid Nationalekonomiska institutionen, Stockholms Universitet). Jag har sedan länge haft ett intresse för utvecklingsfrågor och politisk ekonomi. Framför allt hur offentligt anställda och politikers egna incitament formar politiken och hur detta påverkar ekonomiska utfall. Jag har tidigare skrivit två kandidatuppsatser (en i statsvetenskap och en i nationalekonomi) som båda på ett eller annat sätt berör korruption och vilka implikationer det medför. Under mina masterstudier läste jag en kurs i avancerad utvecklingsekonomi där jag kom i kontakt med ett nytt forskningspapper som ställer de kausala sambanden gällande korruption på sin spets – det vill säga vad som fungerar vid korruptionsbekämpning. Studiens hypotes är att positiv ekonomisk tillväxt på ett ”naturligt” sätt kan fördriva korruption. 

Henrik: Begreppet liberal neutralitet har sedan jag stötte på det fascinerat. Vid första anblick så självklart, men efter en lite mer noggrann granskning väldigt komplicerat. Det perfekta forskningsobjektet, med andra ord. Under våren 2014 var vi många som inväntade Europadomstolens avgörande i det fall där en kvinna stämt franska staten för att hon blivit hindrad att bära heltäckande slöja. Diskussionen om religiös klädsel har länge varit, och kommer att vara, ett aktuellt ämne. Det var roligt att det franska burkaförbudet kunde fungera som ett exempel från verkligheten i min annars väldigt teoretiska diskussion.

Vilka motgångar stötte du på under ditt skrivande?

Henrik svarar: Min utbildning har varit mycket bra. Men något jag saknat är skrivuppgifter. Det är orimligt att C-uppsatsen är det första längre arbete en statsvetarstudent stöter på. Många av de motgångar jag stötte på berodde på egna svagheter som borde ha slipats bort tidigare. Exempelvis blev jag chockad över hur trögt det kändes halvvägs in i processen, trots att det är en självklar del i varje arbete med en längre text. I själva verket är det ju bara att försöka skriva sig igenom det.

Sebastian svarar: Alla som skriver akademiska uppsatser eller forskningsartiklar möter motgångar, om än av olika storlek. Min uppsats är inget undantag. Det kanske största problemet i min kontext är att korruption är en olaglig aktivitet – vilket försvårar mätning. Trovärdiga datakällor är svåra att komma över och de källor som argumenteras vara mer trovärdiga än andra har sämre täckning när det gäller datapunkter. Till exempel hade jag velat förlänga min analys till fler länder och följa dessa över längre tidsperioder för att eventuellt kunna dra starkare slutsatser. På grund av databegränsningar är inte detta möjligt.

[/fusion_builder_column][fusion_builder_column type=”1_1″ background_position=”left top” background_color=”” border_size=”” border_color=”” border_style=”solid” spacing=”yes” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” padding=”” margin_top=”0px” margin_bottom=”0px” class=”” id=”” animation_type=”” animation_speed=”0.3″ animation_direction=”left” hide_on_mobile=”no” center_content=”no” min_height=”none”]

Henrik Dahlquist
Henrik Dahlquist

Vad skulle du vilja ge för tips till andra personer som snart ska skriva uppsats?

Henrik svarar: Välj en bra handledare. Jag hade en otrolig tur och kände hela tiden uppmuntran och stöd, vilket gjorde att jag kunde tro på mitt projekt. Våga be om hjälp av andra. För mig är det alltid viktigt att lämna ifrån mig texten och få andra ögon på den – även när den inte är färdig. Och till denna punkt kommer väl även att lyssna på kritiken man får.

Sebastian svarar: Ett bra tips är att vara ärlig mot sig själv och söka frågeställningar inom ämnen som intresserar en. När man väl bestämt sig för ett område är en bra början att läsa in sig på var den nuvarande litteraturen står. Vilka frågor är obesvarade och hur har tidigare studier angripit problemen? Att följa den allmänna samhällsdebatten inom området kan också vara en bra inspirationskälla. I övrigt tror jag man gynnas av att inte låta sig nedslås av motgångar. Ibland blir inte resultaten som väntat, vilket kan leda till både stress och ångest. Därför är det viktigt att komma ihåg att resultatet inte är avgörande för en bra uppsats.

[/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]