Klassresan i DN: Sverige mår bra av mer social rörlighet

Dagens Nyheters skriver idag i sin huvudledare utifrån Ohlininstitutets och Studieförbundet Vuxenskolans antologi “Klassresan” om vikten av social rörlighet.

I “Klassresan” skriver journalisten och statsvetaren Cecilia Garme om skolan. Hon har rapporterat från Hackney, i nordöstra London, där de kriminella gängen styr och befolkningen är fattig. En stor andel har invandrat.

Vardagen där är inte alldeles olik den i segregerade områden i svenska städer, men skolans verklighet ter sig helt annorlunda. Det finns arbetsro i klassrummen. Problem, såväl i hemmet som i skolbänken, fångas upp tidigt och avhjälps resolut. Lärarna visar och visas respekt. Eleverna är högpresterande.