Opinionsbildningskonferens i Uppsala

Den 5-6 februari är det åter dags för Ohlininstitutets årliga opinionsbildningskonferens – denna gång äger den rum på Norrlands Nation i Uppsala. Vi kommer att rapportera direkt från konferensen här på ohlininstitutet.se!

Årets huvudtalare är Christian Kierkegaard, journalistisk direktör för Danske Medier, en branschorganisation för alla privata danska medier – tidningar, tidskrifter och nätmedier. Han kommer att tala om effekterna av det nya demokratistödet som ersatt presstödet i Danmark – samt om konflikten mellan de privat drivna medierna och danska public service.

Program

Torsdag 5 februari:

11:00 Välkomstord Sofia Nerbrand, ordförande för Bertil Ohlininstitutet

11.15 Medierna och demokratin Diplomaten och publicisten Olle Wästberg talar med utgångspunkt i sitt ordförandeskap i den pågående demokratiutredningen, följt av kommentarer av Gabriel Byström, kulturchef på GP, samt Gunilla Kindstrand, chefredaktör på Hälsingetidningar.

12.30 Lunch

13.30. Vilka reformer behövs i mediepolitiken?  Thomas Mattsson, chefredaktör på Expressen, Per Olsson, statssekreterare vid kulturdepartementet, Jesper Strömbäck, professor i journalistik och medie- och kommunikationsvetenskap vid Mittuniversitetet, AnnaKarin Lith, redaktionell chef för Mittmedia.

14.40 Kaffe

15.30 Hur förändrar den digitala omställningen medielandskapet? Charlotta Friborg, publisher på UNT, Carl-Johan Bergman, chefredaktör på DT, Olle Lidbom, medieanalytiker.

17:00 Det nya stödet till privata medier – och kampen mot Statens Medier i Danmark Christian Kierkegaard, journalistisk direktör för Danske Medier.

Fredag 6 februari: 

09:30 Vem genomlyser lokalpolitiken? Cecilia Krönlein, chefredaktör på GP, Mathias Färdigh, forskare vid Quality of Government-institutet och Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG), Göteborgs universitet, Kristina Mattsson, journalist och författare, Ingvar Näslund, chefredaktör på VK.

10:15 Kaffe

10.30 Vilken framtid har opinions- och kulturjournalistiken? Per Svensson, senior columnist på Sydsvenskan, Frida Boisen, chefredaktör på GT, Sara Meidell, kulturredaktör på Västerbottens-Kuriren

11:15 Lokala medier och public service – samarbetspartners eller konkurrenter? Viveka Hansson, programdirektör på TV4, Thomas Peterssohn, vd för Mittmedia, Björn Löfdahl, programdirektör för Sveriges Radio.

12.00 Utmaningar och möjligheter i ett nytt medielandskap Kerstin Brunnberg, styrelseordförande i Statens Kulturråd, överintendent på Statens centrum för arkitektur och design, tidigare bland annat vd för Sveriges Radio.

13.00 Avslutning, lunch