Opinionsbildningskonferens – Agendasättande journalistik – 27:e och 28:e februari 2014

Ohlininstitutets opinionskonferens öppnades av Sofia Nerbrand på Göteborgs nation i Uppsala. Årets tema var Agendasättande journalistik och tidningars påverkan på opinionen. Efter välkomstorden handlade därför konferensens första pass om tidningens roll i lokalsamhället. Medverkade gjorde Sydsvenskans Rakel Chukri, Anders Ingvarsson från Sundsvalls tidning, Gunilla Kindstrand från Hälsingetidningar och Daniel Nordström från Arbetarbladet. Diskussionen spände över aktuella exempel i bland annat Malmö och Sundsvall på hur en minskande skillnad mellan news och views i media.

Detta hakade sedan i nästa paneldiskussion med titeln Ska tidningar ta ställning under supervalåret? Medverkade gjorde journalisten Lisa Bjurwald, UNT:s Håkan Holmberg och Hanna Olsson från Aftonbladet. Passet modererades av Ohlininstitutets styrelseledamot Håkan Tribell. Panelen diskuterade nyhetsvärdering i ett föränderligt politiskt landskap, journalistisk värderingar och hur frågor ska formuleras. Håkan Holmberg efterlyste fler kritiska följdfrågor inom nyhetsjournalistiken och Lisa Bjurwald talade om lärdomar från bland annat BBC. Hanna Olsson analyserade även ställningstaganden och intervjuteknik inom det framväxande podradioformatet. Efter en publikfråga från Marcus Melinder diskuterades även vilka ställningstaganden tidningar ska göra genom sitt agerande på annonsmarknaden.

Därefter följde kaffe och diskussion mellan tillresta journalister, redaktörer och medieägare. En viktig funktion hos konferensen är att samla aktiva i den liberala delen av medielandskapet för erfarenhetsutbyte. Närvarade gjorde även stora delar av idétidskriftens Liberal debatts redaktion under ledning av redaktören Gabriel Ehrling och Ohlininstitutets kansli under ledning av generalsekreterare Karin Rebas.

Karin Rebas ledde sedan panelsamtalet Vad får journalistiken kosta? med deltagarna Thomas Peterssohn, VD Mittmedia, Heidi Avellan, politisk chefredaktör Sydsvenskan och Jonas Ohlsson från Göteborgs universitet. Dagen avrundades sedan med ett anförande av Sarah Marshall, redaktör för sociala medier på Wall Street Journal i London. Marshall talade om den digitala journalistikens framtid och beskrev bland annat teknikutvecklingen för dagens tryckta media. Flera framtida innovationer lyftes, bland annat möjligheten för tidningsmedia att utveckla motsvarigheter till tjänsterna Spotify och Netflix. Men Marshall förutspådde även en fortsatt framtid för den tryckta tidningen efter en publikfråga från Upsala Nya Tidnings ledarskribent Lucas Hermans.

Fredagen inleddes med ett pass om agendasättande nyhetsjournalistik. Resurser, inriktning, lokalt och nishat nationellt jämfördes när Marcus Melinder, nyhetschef på Tidningen Ångermanland, Carl-Johan Bergman från Dalarnas tidningar och magasinet Fokus chefredaktör Martin Ahlquist diskuterade under rubriken Vilka resurser krävs för att kunna sätta agendan?

De två samtalen Klickjournalistik på gott och ont samt Ägarna och tidningarnas Agenda leddes av Sofia Nerbrand. Medverkade gjorde AnnaKarin Lith, Mittmedia, Karin Pettersson, Aftonbladet, PM Nilsson, Dagens Industri och Mattias Hermansson, Sveriges radio respektive stiftelseordförandena Krister Jönsson, Nya Stiftelsen Gefle Dagblad, Andreas Westerberg, Stiftelsen Skelleftepress och Anders Frostell, Stiftelsen Eskilstuna-Kuriren.

Samtalen vandrade över en rad teman men gemensamt för inläggen i båda diskussionerna var att de kretsade runt en mediebransch i förändring. Anders Westerberg beskrev exempelvis den stiftelsedrivna papperstidningens förutsättningar med exempel i Skellefteå. Ett ledningsuppdrag som förändrats i karaktär och intensitet genom åren. Flera av Aftonbladets Karin Petterssons inpass i diskussionen om klickjournalistik kom däremot att handla om användandet av digital publicering för nyheter på nationell nivå. Det breda spannet men gemensamma bakgrunden av skiften i tidningsbranschen illustrerar även tvådagarskonferensen i sin helhet. En konferens som när den avslutades med en gemensam lunch på Göteborgs nation gett röst åt intressanta inspel från de mest skilda delar av mediebranschen.

 

Foto: Kristoffer Hellman

Text: Joakim Rönnbäck