Agendasättande journalistik i Uppsala

sarah-marshall

Den 27-28 februari är det dags för årets upplaga av Ohlininstitutets opinionsbildningskonferens. Temat för året är ”Agendasättande journalistik – så kan tidningar påverka opinionen” och konferensen genomförs på Galejan Fest & Konferens på St Larsgatan i Uppsala. Till konferensen samlas drygt 60  ledar- och kulturskribenter, chefredaktörer, nyhetschefer och företrädare för de tidningsägande stiftelserna.

Bland de medverkande finns bland andra Rakel Chukri, kulturredaktör för Sydsvenskan; Anders Ingvarsson, chefredaktör för Sundsvalls Tidning; Thomas Peterssohn VD för Mittmedia; Heidi Avellan, politisk chefredaktör Sydsvenskan; Karin Pettersson, politisk chefredaktör för Aftonbladet; PM Nilsson, politisk redaktör för Dagens Industri samt Martin Ahlqvist, chefredaktör för Fokus.

Årets huvudtalare är Sarah Marshall, Social Media Editor för Wall Street Journal (baserad i London) som kommer att prata om nya metoder för att sätta agendan och framtiden för digital journalistik.

Deltagare i konferensen twittrar under #ohlin. Delar av konferensen kommer att filmas och läggas upp i efterhand på Ohlininstitutets hemsida.