Corren uppmärksammar En bit på väg

Östgöta Correspondenten uppmärksammande den 24 maj i en ledare boken En bit på väg som nyligen gavs ut på Bertil Ohlin förlag. Ledaren tar upp de ekonomiska utmaningar som liberalismen står inför. Det något motsägelsefulla i att allt fler svenskar ser sig som liberaler, men att allt färre kan identifiera vad det betyder. Detta kopplas till Johan Norbergs kapitel om svårigheten i att tro på kreativ förstörelse och självreglerande marknader.

Corren skriver också om kapitlet “En tilltagande regleringsiver”, skrivet av Johan E Eklund:

Företag som drivs i Sverige ska följa cirka 1 200 lagar, 2 200 förordningar och 8 100 föreskrifter och allmänna råd. Varje år lämnar samma företag in 94 miljoner (!) blanketter till 90 olika myndigheter – samtidigt som, påpekar Eklund, effekterna av alla dessa regleringar ofta är bristfälliga. Regler i sig har negativa effekter på ekonomin, korrelationen mellan ett lands regelbörda och dess konkurrenskraft är mycket starkt (80 procent). Ska man se positivt på saken har regleringsivern i sig skapat jobb – Finansinspektionen fördubblade som exempel sin personalstyrka mellan 1994 och 2011.

En bit på väg kan köpas här.