Vem behöver bildning i kunskapssamhället?

Täljedalnordebo

Vad händer med bildningen i Sverige? Finns det fortfarande ett bildningsideal, hur ser det i sådant fall ut? Vilken är skillnaden mellan bildning och utbildning? Står strävan efter ”anställningsbarhet” i konflikt med sökande efter klassiska bildning, eller är det snarare tvärtom?

Seminarieserien med anledning av Bildningsresan fortsätter till Umeå. Bertil Ohlininstitutet och Studieförbundet Vuxenskolan ger här den 26 mars ett seminarium med Inge-Bert Täljedal, tidigare rektor Umeå universitet och Ola Nordebo, politisk chefsredaktör på Västerbottens-Kuriren och medverkande i Bildningsresan. Samtalet leds av Peter Sedlacek, vice ordförande i för- och grundskolenämnden i Umeå.

Välkommen till Kafé Station i Umeå, Östra Rådhusgatan 2C.
Tisdag 26 mars, klockan 18:30.
Ingen föranmälan krävs.