Kulturjournalistik i digitala medier

Hur väl lämpar sig dagstidningarnas opinionsmaterial för konsumtion i digitala medier? Hur kommer kanalerna att påverka innehållet på ledar- och kultursidor, om utvecklingen nu går mot att webben blir den huvudsakliga verksamheten?

Under Ohlininstitutets opinionsbildningskonferens i Uppsala 31 januari – 1 februari genomfördes ett samtal kring kulturjournalistikens digitala hemvist. Här kan du se det i efterhand.

Medverkande:
AnnaKarin Lith, redaktionellt ansvarig MittMedia
Sara Meidell, kulturredaktör Västerbottens-Kuriren
Svend Dahl, chef Liberala Nyhetsbyrån
Daniel Sandström, avgående chefredaktör Sydsvenskan

Moderator:
Gabriel Ehrling, generalsekreterare Bertil Ohlininstitutet