Kulturjournalistikens opinionsbildande roll

I morgon inleds årets upplaga av Ohlininstitutets opinionsbildningskonferens. Årets tema är “Kulturjournalistikens opinionsbildande roll” och konferensen genomförs på Alfvénsalen i Uppsala. Till konferensen samlas 60 stycken ledar- och kulturskribenter, chefredaktörer och företrädare för tidningsägande stiftelser.

Medverkar gör bland andra Ebba Witt-Brattström, professor i nordisk litteratur, Karin Olsson, kulturchef Expressen, Björn Wiman, kulturchef DN och Maciej Zaremba, medarbetare DN Kultur. Årets huvudtalare är Thomas Steinfeld, kulturchef vid Süddeutsche Zeitung (bilden) som, med ett ben i den tyska pressen och ett i den svenska, delar sina tankar kring tidningens betydelse och kulturjournalistikens framtid.

Deltagare i konferensen twittrar under #ohlin. Delar av konferensen går att se i efterhand via Ohlininstitutets hemsida.