Erbjudande: Bildningsresan och Liberal Debatt

BildningsresanLiberal Debatt 2011-4

Inför det nya året ges prenumeranter på nyhetsbrevet möjlighet att till ett starkt rabatterat pris få både Ohlininstitutets omtalade antologi Bildningsresan och en prenumeration av idétidskriften Liberal Debatt.

Bildningsresan utgavs i oktober på Bertil Ohlin Förlag. Med syftet att ge underlag för diskussion kring ett liberalt bildningsideal ger tolv skribenter sin syn på bildning. Då utmaningen är angelägen och bildningens potential oändlig blandas självkritik med optimism. Skribenternas egna bildningsresor både utmanar och uppmuntrar.

Liberal Debatt är en unik idétidskrift. I mer än 60 år har djuplodande och nördiga artiklar blandats med oväntade vinklar. Liberal Debatt utkommer med sex nummer per år. För liberalen med intresserad av samhälle och politik är en prenumeration på tidskriften given.

Ordinarie pris för bok och prenumeration är 350 kronor, just nu erbjuds de till paketpriset 200 kr. Bildningsresan och Liberal Debatts samtliga sex nummer under 2013 kommer hem i brevlådan.

Teckna genom att klicka på denna länk.
Uppge “Bildningsresan” i kommentarfältet för att ta del av erbjudandet.