Sista chansen – Ohlininstitutets uppsatstävling

Ohlininstitutet inbjuder – för artonde året – studenter att tävla med uppsatser (examensarbeten) på C- och D-nivå eller motsvarande. Ämnet ska anknyta till minst två av tävlingens tre teman: internationalisering, demokrati och marknadsekonomi .

Författarna till den eller de uppsatser som bedöms vara bäst får dela på prissumman 20 000 kronor. Dessutom får vinnaren ett stipendium för att delta i en av the Institute for Humane Studies kurser sommaren 2013.

Sista dag att lämna bidrag är 1 oktober.

Se mer information via denna länk.