Framtidens skatter 120919

Gabriel Sundqvist, entreprenör och grundare Pronto Communication
Pernilla Ström, styrelseproffs och småföretagare
Pontus Braunerhjelm, vd Entreprenörskapsforum och professor vid KTH
Åsa Hansson, professor Lunds universitet och forskare IFN
Mats Persson (FP), regionråd Skåne och ledamot av Folkpartiet liberalernas programkommitté

Moderator: Sofia Nerbrand