Debatt: Gå med i kippavandring!

På kvällspostens debattsida 16/8 manar Sofia Nerbrand, ordförande i Bertil Ohlininstitutet, till samling mot det våld och hot som drabbar judar i Sverige. Artikeln finns även publicerad på Kvällspostens hemsida.

Sverige är världens modernaste land. Svenskarna skapar avancerad forskning och hög levnadsstandard och vi är otvetydigt bland de mest toleranta på jorden. Vi har också blivit ett land med stor mångfald i befolkningen, och inte minst Malmö har under lång tid lockat människor från när och fjärran. Själv flyttade jag nyligen hit inte minst på grund av den kosmopolitiska stämningen.

Men det finns också öppen antisemitism och intolerans mot det som uppfattas som annorlunda. Människor känner sig utanför – rentav rädda – i stället för att känna att de är en naturlig del av det svenska samhället.
Forskare har till exempel frågat gymnasister på båda sidor om Öresund om vilka de vill se som sina grannar. Var femte yngling i Skåne uppger att de inte vill bo bredvid en jude, muslim eller homosexuell. Mest illa sedda är aidssjuka och romer. Var tionde skånsk yngling “måste betecknas som extremt intolerant eller kanske rasistisk” skriver forskarna i studien Öresundsregionens framtid – en ungdomsgenerations värderingar. Detta mönster stämmer tyvärr överens med andra opinions- och valundersökningar.

Detta är ett reellt och betydande problem, som vi inte kan acceptera. Var och en har en självklar rätt att själv välja sin identitet, och att visa sin tillhörighet genom att till exempel ha på sig en kippa, utan att riskera spott och spe. Tolerans har också visat sig vara centralt för en fortsatt god utveckling, eftersom ett öppet sinne och social mångfald utgör grundförutsättningar för kreativa möten mellan idéer och människor. Man kan bygga hur många torsos och broar som helst, men vill ingen använda dem har de inget större värde.
Sverige och Malmö ska välkomna alla som vill leva och verka här.

För att skapa en bred samling kring tolerans och pluralism, och denna gång särskilt visa solidaritet med Malmös judar, arrangerar vi – undertecknad och Jehoshua Kaufman – en så kallad kippavandring nu på lördag. Samling utanför Malmös synagoga kvart i tolv för en gemensam promenad som avslutas på Möllevångstorget med tal av bland andra demokratiminister Birgitta Ohlsson. Kippa finns att låna för dem som önskar bära en. Det är dock inget tvång.

Alla är innerligt och varmt välkomna. Inte minst alla vi “helyllesvenskar”, som inte tillhör någon minoritet, har ett ansvar att visa oss själva och omvärlden vilken stad vi vill leva i. Det handlar ytterst om medmänsklighet. Gå med du också!

SOFIA NERBRAND
Ordförande Bertil Ohlininstitutet och Malmöbo