Robert Hannah vann Ohlininstitutets uppsatstävling 2011

Robert Hannah vinner Bertil Ohlininstitutets uppsatspris för sitt examensarbete i offentlig rätt framlagt vid Stockholms universitet. Priset delas årligen ut till en uppsats med inriktning mot demokrati, marknadsekonomi och internationalisering.

Enligt juryns motivering har Robert Hannah gjort en gedigen genomgång av hur svenska domstolar har följt Europadomstolens avgöranden när det gäller rätten att få påstådda kränkningar av civila eller mänskliga rättigheter prövade i domstol. Med analytisk skärpa har han fäst uppmärksamheten på ett restriktivt förhållningssätt hos den svenska staten till en europeisering av svensk rätt. Han påpekar brister i hur det svenska rättssystemet uppfyller Europakonventionens talerättsregler och föreslår välmotiverade ändringar i lagstiftningen.

– Det är glädjande att få dela ut årets uppsatspris till ett examensarbete i juridik. Hur rättighetsfrågor och skydd för individuell integritet behandlas i rättsväsendet har uppmärksammats i ett flertal fall på senare tid, och det är betydelsefullt att det läggs fram examensarbeten som kombinerar intellektuell skärpa med ett lidelsefullt engagemang för rättvisa på det sätt som Robert Hannah gör, säger Lars Hallén, juryns ordförande och professor i företagsekonomi vid Mälardalens högskola.

– Den svenska juridiska traditionen behöver skärskådas i dessa avseenden, och en europeisering av lagstiftningen kan vara ett viktigt inslag i en sådan debatt.

Juryn har också tilldelat ett hedersomnämnande till Andreas Gjelstrup Björdal och Erik Scheller för deras examensarbete i nationalekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm. Författarna har undersökt effekterna av politisk konkurrens i svensk kommunpolitik och funnit tecken på att svag konkurrens ökar de kommunala utgifterna – men bara för kommuner med vänstermajoritet, och bara för två av fyra mått på politisk konkurrens. Resultaten ger således också stöd för att det finns ideologiska skiljelinjer mellan partierna. Genom sitt användande av opinionsmätningar nedbrutna på lokal nivå visar författarna prov på både innovationsförmåga och skickligt handlag med data. Uppsatsen tar sig an en intressant fråga och den genomförda analysen är övertygande.

Priset – 20 000 kronor samt ett stipendium att delta i IHS Summer Seminar sommaren 2013 – delas ut i samband med att Henrik Mitelman håller årets Ohlinföreläsning, som äger rum klockan 19.00 den 30 november 2011 på Lundqvist & Lindqvist konferens, Klarabergsviadukten 90, Stockholm.

Robert Hannahs uppsats, “En europeiserad talerätt”. kan läsas här.