Den postpolitiska åldern eller Liberalismen i MTV-samhället

Olle Wästberg 1996

Den postpolitiska åldern eller Liberalismen i MTV-samhället