Vad ska – och kan – staten göra för att motverka krisen?

Vad kan och bör staten göra för att motverka den ekonomiska krisen? Ska företag som inte längre klarar sig i den internationella konkurrensen tillfälligt tas över? Eller är det bättre att staten riktar in sig på mer långsiktiga åtgärder för att hantera kriser, som arbetslöshetsförsäkring och omskolning?

Skribenter/debattörer: Alexandra Waluszewski, STS Uppsala Universitet, och Lena Westerlund, chefekonom LO.

Läs skriften: Keynes och konjunkturen

Se mötet – live eller i efterhand – på din dator