Miljörörelsen för Obama

I den starkt vänstervridna lilla universitetsorten Boulder (Peoples Republic of Boulder i folkmun) träffar vi Allison Chin, ordföranden för USA:s äldsta och största miljörörelse, Sierra Club (http://www.sierraclub.org, en organisation som påminner om Naturskyddsföreningen i Sverige).

Allison är en lågmäld kvinna av asiatisk börd som ger ett sympatiskt intryck där hon funderar igenom sina svar medan hon fingrar på en flaska med mineralvatten. Sierra Club har 700 000 medlemmar och de har som organisation tagit ställning för Obama. Många av deras uppskattningsvis 20 000 aktivister jobbar nu med att få väljare med starka miljösympatier till valurnorna för att rösta på Obama i stället för på Ralph Nader, 74, som ställer upp för fjärde gången. År 2000 tog Nader en del av de röster som kunde ha tippat valet till Al Gores fördel.

Jag frågar hur de så entydigt kunde ta ställning för Obama, med tanke på att McCain har en tämligen stark CV från senaten i ”conservation issues”, bevarandet av naturområden. Svaret är hans starka stöd för utbyggnad av kärnkraft (som de inte kan se något positivt i, trots att de samtidigt har klimatfrågan som största prioritet) och stödet för att nya områden ska öppnas för oljeborrning. På McCain/Palin-möten brukar hans energibudskap mötas av ett entusiastiskt skanderande av drill baby drill från publiken. Och det är inte i Sierra Clubs smak.

Vatten nästa stora miljöfråga – i USA och globalt
Jag frågar Allison Chin vad som är nästa stora fråga för Sierra Club om nu klimatfrågan går från Inconvenient Truth till Established Truth och tas över av det politiska systemet. Hon ser inget sådant skifte i närtid, klimatfrågan kommer vara central en lång tid, men ”vatten” lyder ett av svaren. Den amerikanska livsstilen, framför allt i västra delarna och i synnerhet i södra Kalifornien frestar hårt på vattenreserverna och skapar konflikter mellan olika intressen om vem måste ransonera efter torra perioder.

Eller som redan Mark Twain uttryckte det: “In the West whiskey is for drinking; water is for fighting.”

Gunnar Fröroth