Har Sverige blivit en “soft state”?

Har Sverige blivit en “soft state”?

Har Sverige fått en “mjuk stat” – en stat som inte förmår leverera vad den är satt till och som heller inte ställer krav på sina medborgare?
Inga-Britt Ahlenius diskuterar frågan i en angelägen föreläsning, nu i skriftform.
Bertil Ohlininstitutets skriftserie nr 6.