Stiftelseråd

Stiftelseråd 2017-10-31T16:37:00+00:00

Lena Marcusson

Lena Marcusson är ordförande i Axel Johansson Förvaltning AB sedan 2011 och styrelseledamot i AB Upsala Nya Tidning sedan 1995. Hon är även professor em. i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet, där hon också var prorektor 1997-2006. Hon är och har varit engagerad i bland annat frågor som rör statstjänstemännens professionalism och etik samt mänskliga rättigheter och offentlig förvaltning generellt.

Jörgen Ullenhag

Jörgen Ullenhag är fil dr i ekonomisk historia. Han bland annat varit riksdagsledamot 1976-1985, ordförande i SACO 1985-1993 och chefredaktör för Uppsala Nya Tidning 1994-2002. Nu är han styrelseordförande i UNT och Stiftelsen Pressorganisation samt styrelseledamot i MittMedia och vice ordförande i Sundsvalls Tidning, i Östersundstidningar och i Dalarnas Tidningar.

Olle Schmidt

Olle Schmidt är ledamot i EU-parlamentet sedan 1999 med några års uppehåll. Ägnar sig främst det finansiella området, skatter, penningpolitik och EU:s inre marknad, men är också mycket intresserad av frågor som rör migration och mänskliga rättigheter. Har varit riksdagsledamot, varit kommunalpolitiker i Malmö och är också nu verksam som regionpolitiker i Skåne. Sitter i fp:s partiledning. Är gift, har två barn, läser mycket och gillar fotboll.

Sten Westerberg

Sten Westerberg är fil pol mag. och partner i Leimdörfer. Tidigare har han varit statssekreterare 1976 – 82, bankdirektör SEB, chefekonom Enskilda, senior partner och grundare av Maizels, Westerberg, Leimdörfer med flera företag. Styrelseuppdrag i Bonnier Holding, Magnora (moderbolag till Kreab), Strand kapitalförvaltning (ordf), Nationalmusei Vänner (ordf). Skrivit: Den ofärdiga trafikpolitiken och Bättre skatter.

Ingemund Hägg

Professor i företagsekonomi i Uppsala och medstiftare till Ohlininstitutet. Representant för Folkpartiet i Liberala Internationalen under många år. Är nu verksam i internationelllt liberalt think tank-arbete och har nyligen bland annat varit redaktör för en bok om den sekulära staten. Har också varit styrelseledamot i Svenska turistföreningen och Uppsala stadsteater samt medverkat i Gastronomiska akademins årsbok.

Anders Frostell

Anders Frostell är Senior Partner på Kreab Gavin Anderson. Han är rådgivare till organisationer, företag och myndigheter när det gäller kommunikativa frågor som ligger i skärningspunkten mellan politik, näringsliv och media. Han har också ett engagemang inom den liberala pressen och är bland annat ordförande i Stiftelsen Eskilstuna-Kuriren och sekreterare i styrelsen för Stiftelsen Pressorganisation. Anders arbetade under 15 år som tjänsteman för folkpartiet i Regeringskansliet och riksdagen, bland annat som sakkunnig vid utbildningsdepartementet, pressekreterare åt Bengt Westerberg och fram till 1995 som kanslichef på folkpartiets riksdagskansli.

Krister Jönsson

Krister Jönsson är född 1946 och uppväxt i Östergötland. Han bor i Gävle och var till yrket tidigare arméofficer med kaptens grad. År 2002 lämnade han Försvarsmakten efter 35 års tjänst och är numera pensionär. Ett av hans nuvarande uppdrag är som intressent och ledamot i Nya Stiftelsen Gefle Dagblad, där Krister är vice ordförande. De politiska uppdragen för Folkpartiet har varit flera, Bland annat var Krister under några år gruppledare för Folkpartiet i Gävle. Favoritcitat: Rätt tid är nu.

Madeleine Sjöstedt

Madeleine Sjöstedt är kultur- och idrottsborgarråd i Stockholms stad. Hon är jurist med inriktning på mänskliga rättigheter och har tidigare arbetat med internationellt bistånd, bland annat som generalsekreterare för Cultural Heritage without Borders samt Swedish International Liberal Centre.

Magnus Henrekson

Magnus Henrekson är vd för institutet för näringslivsforskning.

Martina Lind

 

Åsa Malmström

Åsa Malmström har varit ledarskribent på Hälsingetidningar och Stabschef för Jan Björklund .

Maria Arnholm

Maria Arnholm är Folkpartiets partisekreterare och tidigare jämställdhetsminister

Pontus Braunerhjelm

Pontus Braunerhjelm är verksam som professor i nationalekonomi vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH).

Nils-Gunnar Kempe

Ledamot i styrelsen och sekreterare i styrelsen för Nya Stiftelsen Gefle Dagblad. Förflutet som biologi och kemilärare i gymnasieskolan. Har varit oppositionsråd för folkpartiet liberalerna i Sandviken.

Katarina Lundahl

 

Anders Rönmark

 

Anna Starbrink

Anna Starbrink är hälso- och sjukvårdslandstingsråd i Stockholms läns landsting och är ledamot av Liberalernas partistyrelse. Hon har tidigare bland annat verkat som kulturdirekör i Uppsala kommun.