Uppsatstävlingen

december 2008

Andreas Hatzigeorgiou vann uppsatstävlingen

2017-06-02T23:29:29+01:00 12 december, 2008|Uppsatstävlingen|

Andreas Hatzigeorgiou vann 2008 års uppsatstävling med sin D-uppsats Migration as Trade Facilitation: Assessing the Links between International Trade and Migration, som lades fram den 9 juni 2008 vid Nationalekonomiska institutionen på Lunds universitet.